Hjem > Nyheter > Bedriftsnyheter

Analyse av motorfeilkode for Volvo gravemaskin

2022-11-29

128PID1001ER45-01 Motoroljetrykksensor for gravemaskin, for lav

128PID1003ER45-03 gravemaskin motoroljetrykksensor, høyspenning

128PID1004ER45-04 gravemaskin motoroljetrykksensor, lav spenning

128PID1011ER45-11 Gravemaskinmotoroljetrykksensor, andre feil Gravemaskinfeil

128PID1023ER44-03 Gravemaskin ladetrykksensor, høyspenning

128PID1024ER44-04 ladetrykksensor, lavspent Volvo gravemaskin feil

128PID1011ER44-11 Volvo gravemaskin ladetrykksensor, andre feil

128PID1053ER44-03 ladetrykksensor, høyspenning

128PID1054ER44-04 ladetrykksensor, lavspent gravemaskinfeil

28PID10511ER44-11 Volvo gravemaskin ladetrykksensor,

128PID1070ER4A-00 luftinntaksfilter trykkfallsensor, trykkfallet er stort sett

128PID1073ER4A-03 luftinntaksfilter trykkfallsensor, høyspenning

28PID1074ER4A-04 Volvo gravemaskin inntaksfilter trykkfallsensor, lavspenning 128PID1075ER4A-05 inntaksfilter trykkfallsensor, åpen krets

128PID1083ER4C-03 periferisk lufttrykksensor, høyspenning

128PID1084ER4C-04 periferisk lufttrykksensor, lavspenning

128PID1100ER47-00 Volvo gravemaskin motorkjølevæske temperatursensor, for høy

128PID1103ER47-03 Volvo Gravemaskin Motorkjølevæsketemperatursensor, høyspenning

128PID1104ER47-04 Volvo Gravemaskin Motorkjølevæsketemperatursensor, lavspenning

128PID11011ER47-11 Volvo gravemaskin motorkjølevæske temperatursensor,

128PID1111ER46-01 kjølevæskenivåsensor, for lavt

128PID1113ER46-03 Gravemaskin kjølevæskenivåsensor, høyspenning

128PID1114ER46-04 Gravemaskin kjølevæskenivåsensor, lav spenning

128PID1580ER4E-00E-ECU inngangsspenning, høyspent gravemaskin

128PID1581ER4E-01E-ECU inngangsspenning, for lav spenning

128PID1723ER4B-03 gravemaskin inntak temperatursensor, høy spenning

128PID1724ER4B-04 Volvo gravemaskin inntak temperatursensor, lav spenning

128PID17211ER4B-11 inntakstemperatursensor,

128PID1743ER4D-03 drivstofftemperatursensor, høyspenning

128PID1744ER4D-04 drivstofftemperatursensor, lav spenning

128SID213ER48-03 Volvo gravemaskin motorposisjonssensor (kamaksel), høyspenning 128SID218ER48-08 Volvo gravemaskin motorposisjonssensor (kamaksel), unormal frekvens

128SID2111ER48-11 motorposisjonssensor (kamaksel)

128SID222ER43-02 Volvo gravemaskin motorhastighetsgiver (svinghjul), intermitterende eller feil data

128SID223ER43-03 Volvo gravemaskin motorhastighetsoverføringskapsel (svinghjul), høyspenning

128SID228ER43-08 Volvo gravemaskin motorhastighetssensor (svinghjul), unormal frekvens

128SID2319ER13-09 kommunikasjon J1939, kommunikasjonsfeil 128SID23111ER13-11 kommunikasjon J1939, andre feil

128SID23112ER13-12 kommunikasjon J1939, defekt enhet eller komponent

128SID2402ER12-02E-ECU-kontroller, intermitterende eller feil data

128SID25012ER14-12 kommunikasjon J1587, defekt enhet eller komponent

128SID2532ER12-02E-ECU-kontrollenhet, intermitterende eller feil data

128SID25412ER12-12E-ECU Volvo gravemaskinkontroller, enhet eller komponent med datafeil

www.swaflyengine.com